Gabinet psychoterapii integratywnej w Łodzi
Zapraszam na sesje online
 
„I zawsze pamiętaj, że jesteś kimś wyjątkowym.
Jedyne, co musisz zrobić, to pozwolić innym zobaczyć, że taki jesteś”
Milton H. Ericsson
Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia polega głównie na rozmowie, ale oddziaływania psychoterapeuty mogą obejmować różne środki terapeutyczne zmierzające do poprawy funkcjonowania psychicznego i emocjonalnego pacjenta. Pomaga być bardziej świadomym swoich uczuć, potrzeb, doświadczeń płynących z ciała. Psychoterapia jest w pewnym sensie uczeniem się. Uczeniem na skutek doświadczenia i własnej aktywności.

Psychoterapeuta a psychiatra i psycholog

Psychoterapeuta to osoba, która ukończyła studia medyczne, społeczne lub humanistyczne oraz co najmniej 4-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii. W skład takiego kursu wchodzi: własna psychoterapia, szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz praca z pacjentami pod superwizją.

Psychoterapia integratywna

Pracuję w nurcie psychoterapii integratywnej. Czerpię wiedzę, techniki, sposoby leczenia z różnych modalności terapeutycznych: psychodynamicznej, systemowej, poznawczo-behawioralnej, humanistyczno-egzystencjalnej. Dostosowuję odpowiednią metodę do skali i rodzaju problemu pacjenta.
Valid HTML 4.01 Strict
Katalog stron GREEN | katalog stron - i2e.pl | o-nk.pl | www.optimo24.pl